Førde Elektro og Rør

Om oss

 

Førde Elektro AS og Rørleggermester Sønnervik AS slo seg saman til Førde Elektro og Rør AS i 2008, etter å ha dreve kvar for seg sidan høvesvis 1998 og 1999.

Årsaka til at vi valgde å slå oss saman er at vi ser store fordelar for oss som firma med tanke på god koordinering og ein meir effektiv utførelse av våre oppdrag, samt at vi kan gje våre kundar eit komplett tilbod, ein forenkla gjennomføring og ikkje minst betre økonomiske betingelsar.

Førde Elektro og Rør har kontor og butikk i Firdavegen 16 på Øyrane i Førde.
Selskapet har 20 tilsette fordelt på elektro og rør. Vi er medlem av Elfag og Bademiljø, landets leiande kjedar innan sine fag, noko som gjer at vi har tilgang til dei beste leverandørane og alltid leverer og monterer kvalitets- og tidsriktige produkt.
Selskapet er for øvrig medlem av bransjen sine eigne organisasjonar Nelfo og NRL, og har Sentral Godkjenning og er Godkjent Våtromsbedrift.

Vi leverer installasjoner for privat, landbruk, industri, næring og offentleg verksemd, både nybygg og rehabiliteringsprosjekt. I tillegg er vi totalleverandør av bad og våtrom.
Vi utfører planlegging, prosjektering og montering av anlegg, og kan også tilby system for drift og vedlikehald av anlegga i etterkant. Dette systemet tilfredstiller krav i Internkontrollforskriften.

Vi ser på våre tilsette som selskapets største og viktigaste ressurs, og jobbar difor aktivt med å skape eit godt og utviklande arbeidsmiljø for våre medarbeidarar.
Gjennom dette arbeidet håpar vi at du som kunde skal sitte igjen med ei positiv oppleving etter å ha hatt besøk av ein av våre fagarbeidarar.

Vi ynskjer å oppfordre alle som går med planer om å pusse opp, bygge på eller bygge nytt om å ta kontakt med oss for ein uforpliktande samtale og gjerne få med seg litt gode tips og råd på veien.